Fietsen op de Utrechtse Heuvelrug

Terreinfietsen:

 

Steile heuvels en diepe dalen

De Utrechtse Heuvelrug is een bijzonder aantrekkelijk gebied met voor Nederlandse begrippen steile heuvels, diepe dalen en schitterende vergezichten.De langgerekte heuvelrug strekt zich uit van Het Gooi in het noordwesten tot aan de Grebbeberg onder Rhenen in het zuidoosten. De Amerongse Berg is met ruim 69 meter het hoogste punt. Een belangrijk deel is aangewezen als Nationaal Park.
Het heuvellandschap dankt zijn bestaan aan de derde IJstijd, toen gletsjers vanuit het noorden ons land binnendrongen. Het door de grote rivieren neergelegde materiaal werd opgestuwd tot stuwwallen. Zo ontstond niet alleen de Utrechtse Heuvelrug, maar ook de Sallandse Heuvelrug en de Veluwe.
Terreinfietsen is in. Het is een sportieve uitdaging voor een steeds grotere groep mensen. Op de Utrechtse Heuvelrug met zijn gevarieerde landschap valt er met een ATB of mountainbike heel wat te beleven. Een aanrader dus, maar ook een afknapper als blijkt dat het terreinfietsen behoorlijk wat schade toebrengt aan planten en dieren. Of dat het andere recreanten en terreineigenaren de stuipen op het lijf jaagt.Klik op de afbeelding voor een grotere versie!!!

Vijf terreinfietsroutes

Om het terreinfietsen ‘op het juiste spoor te houden’, zijn op het zuidoostelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug vijf terreinfietsroutes uitgezet. Op deze vijf routes kunnen enthousiaste fietsers zich met een gerust hart uitleven. Want zij kunnen er zeker van zijn, dat het spannende heuveltje op een dergelijke route beslist géén prehistorische grafheuvel is. De routes zijn uitgezet door de Werkgroep Beheerders Utrechtse Heuvelrug, in samenwerking met drie regionale tourfietsclubs. In de beheerderswerkgroep zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: gemeente Leersum, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Het Utrechts Landschap, Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en particuliere terreineigenaren.
Door het volgen van de terreinfietsroutes ontziet u de kwetsbare gebieden en mijdt u diverse waardevolle cultuurelementen, zoals wallen en drooggevallen vijvers. Ook is de kans dat u in plaats van een bospad een wildwissel inrijdt – en daardoor het leefgebied van dieren verstoort – een stuk kleiner (een wildwissel is een smal, soms bijna niet waarneembaar ‘pad’ waarover verschillende dieren zichverplaatsen).
Niet alleen voor terreinfietsers, maar ook voor andere groepen recreanten zijn routes uitgezet: voor wandelaars, ruiters en toeristische fietsers. Deze routes liggen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. Zo valt er voor iedereen wat te genieten, zonder dat we elkaar in de weg zitten.
Met de keuze van de routes is dus met allerlei zaken rekening gehouden. Door u te houden aan de onderstaande gedragsregels houdt u het terreinfietsen voor uzelf leuk, en voor anderen (recreanten, eigenaren en beheerders) aanvaardbaar.

GEDRAGSREGELS

houd u aan de terreinfietsroutes
fiets in kleine groepen
pas uw snelheid aan
houd rekening met andere recreanten

 

Zwaarte routes

Op de kaart staan de vijf routes aangegeven. De route Austerlitz heeft een lengte van 8,5 km en is geschikt voor minder getrainde terreinfietsers. De vier andere routes zijn meer geschikt voor getrainde terreinfietsers. Route Lombokbos heeft een lengte van 3 km, Zuylensteinsebos heeft een lengte van 7 km en Amerongsebos is de langste route met 16,2 km. De route Kwintelooijen is het zwaarste parcours en het meest geschikt als trainingsparcours. Deze route heeft een lengte van 1,6 km.

Opstappunten

Iedere route heeft een of meer opstappunten. Deze punten zijn op de kaart aangegeven met een P en hebben een naam die op de toeleidende wegen al staat aangegeven. Deze opstappunten zijn ook bereikbaar met de auto, die u hier tevens kunt parkeren.

Informatieborden / markering

Bij ieder opstappunt treft u een informatiebord aan met de naam van de betreffende route. De routes zijn aangegeven met paaltjes, waarop het terreinfietssymbool en een pijl staan afgebeeld. Wanneer u links- of rechtsaf moet slaan, staat het paaltje vóór de kruising. Wanneer er geen paaltje staat, of een pijl rechtdoor is aangegeven, vervolgt u gewoon uw weg.

Georganiseerde tochten

De Werkgroep Beheerders Utrechtse Heuvelrug verleent ieder jaar vergunningen voor tien georganiseerde terreinfietstochten. Drie regionale tourfietsclubs organiseren deze tochten, waarvoor een apart parcours wordt uitgezet van ca. 40 km. De data van de tochten worden bekend gemaakt in het evenementenprogramma van de Nederlandse Tourfiets Unie (NTFU).

 

Informatie

Voor nadere informatie over terreinfietsen op de Utrechtse Heuvelrug kunt u terecht bij:
Werkgroep Beheerders Utrechtse Heuvelrug, beheerkantoor recreatieschap,
Heygraeff 2, 3931 MK Woudenberg,
telefoon (033) 286 29 19, fax (033) 286 06 08.
Bij geen gehoor: (030) 297 40 03 (alleen op werkdagen, tijdens kantooruren).Fietsroutes:
In de provincie Utrecht zijn 14 cultuurhistorische fietsrondritten bewegwijzerd langs fraaie landschappen en interessante plekjes. Deze 14 routes zijn opgesplitst in 22 kleinere routes, zodat u de keuze heeft uit fietsroutes met verschillende lengtes. De routes zijn bewegwijzerd met de zeskantige groene ANWB-bordjes.
In (of vanuit) het gebied van het recreatieschap zijn meerdere fietsroutes te volgen.
In het Kromme Rijngebied kunt u o.a. de Kastelenroute (32 km) of de Dorpenroute (43 km) volgen. In het gebied van de Utrechtse Heuvelrug-Zuid/Gelderse Vallei zijn de Lustwarande-Westroute (42 km), Lustwarande-Oostroute (28 km), Leusderheideroute (33 km), Grebbelinie-Noordroute (32 km) en Grebbelinie-Zuidroute (36 km) uitgezet. Op de Utrechtse Heuvelrug-Noord en in het Eemlandgebied kunnen fietsers genieten van de Eemlandroute (44 km), de Nieuwe Vuurscheroute (40 km) en Zeistroute (34 km). Ten slotte beginnen aan de westelijke rand van het schapsgebied enkele routes door het Waterliniegebied (twee routes van 48 km en een van 56 km). Elke route heeft diverse vertrekpunten.
Het Utrechts Bureau voor Toerisme (tel. (030) 296 77 77) geeft diverse kaarten met bewegwijzerde fietsroutes uit. De bovengenoemde 14 cultuurhistorische routes zijn op één kaart opgenomen, compleet met adressen van fietsverhuurbedrijven, musea, verblijfadressen, kampeeraccommodaties en bezienswaardigheden.
Klik op het plaatje hieronder voor de kaart Utrecht Fietsprovincie!

 

*BOERENVALLEI-FIETSROUTES:

In het voorjaar van 2002 zijn drie nieuwe fietsroutes aangelegd in het gebied tussen Woudenberg en Renswoude (de routepunten Henschotermeer en Grebbelinie), met subsidie van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei.
Deze rondgaande fietsroutes staan beschreven in het boekje ´Boerenvalleiroutes, fietsen in de Gelderse Vallei, deel II´, dat te koop is bij V.V.V.-kantoren. U vindt hierin achtergrondinformatie, kaarten, foto´s en informatie over o.a. agrotoeristische bedrijven, fietsverhuur en VVV-adressen.
De onderstaande route-impressies zijn afkomstig uit dit boekje.
De routes zijn gemarkeerd met zeshoekige ANWB-routeborden.

1). Bergbekenroute (26 of 19 km):

Startpunt: routepunt Treekerpunt (Treekerweg, Leusden)
Overige startmogelijkheden: Maarsbergen, Maarn (aantakroute), Woudenberg
Openbaar vervoer: Connexxion lijn 80 stopt in Woudenberg, lijn 54 stopt in Maarsbergen, NS-station Maarn
Horeca: in het centrum van Woudenberg en pannenkoekenhuis ‘Bergzicht’

Route-impressie:

U fietst door de uitgestrekte bossen van landgoed Den Treek-Henschoten. Via de Tabaksteeg en de Lange Steeg met mooi uitzichten over het halfopen agrarische cultuurlandschap. De route gaat een flink stuk over een fietspad langs het Valleikanaal. Wat een rust en een stilte in deze omgeving! De Grebbeliniedijk met z’n bunkers langs het kanaal verraadt echter dat hier ook woeliger tijden zijn geweest. U kunt de fietsroute inkorten via het centrum van Woudenberg. Dan mist u echter wel een van de mooiste stukken van de tocht. Ten zuiden van Woudenberg is het oude coulissenlandschap van de Vallei nog redelijk intact. De route gaat over een fietspad dat om de randen van de akkers en weilanden heen slingert: dit is de ultieme beleving van het kleinschalige boerenland. De Stulperbeek, Heigraaf en Woudenbergse Grift laten zien hoe belangrijk de afwatering in dit gebied altijd is geweest en nog steeds is. Na landgoed Anderenstein fietst u op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Vallei. U passeert het Henschotermeer (goed voor een frisse duik) en rijdt door de bossen weer terug naar het Treekerpunt.2). Boerderijenroute (24 km):
Startpunt: routepunt Renswoude (nabij Kasteel Renswoude)
Overige startmogelijkheden: Scherpenzeel (kleine aantakroute)
Openbaar vervoer: Connexxion lijn 80 stopt in Renswoude en Scherpenzeel
Horeca: in het centrum van Renswoude en net buiten het dorp restaurant ‘De Dennen’

Route-impressie

Het routepunt Renswoude biedt direct al een bijzonder fraai uitzicht op onze Nederlandse versie van het Grand Canal. U passeert Kasteel Renswoude met z’n park en dienstwoningen. Eenmaal het dorp uit, is het boerenland van de Vallei op deze route in al z’n facetten aanwezig. Van kleinschalig tot grootschalig. Van intiem tot open. U fietst over smalle kronkelwegen omzoomd met knotwilgen, beuken en berken. Om u heen ziet u houtwallen, kleine bosjes en groene weilanden. Beekjes kabbelen rustig voort. Een buizerd schreeuwt in de lucht. Maar soms is het landschap ook kaler en loopt de weg recht toe recht aan. Boerderijen zijn er in alle soorten en maten, van oud en traditioneel tot supermodern. Vaak zijn het hele complexen, met alle bijgebouwen lijkt zo’n boerderij dan net een klein gehucht. Tot slot van deze route krijgt u nog een klein voorproefje van de Grebbelinie die in een andere fietstocht veel uitgebreider aan bod komt.3). Schansenroute (27 km):
Startpunt: routepunt Renswoude (nabij Kasteel Renswoude)
Overige startmogelijkheden: Werk aan de Roode Haan, restaurant De Holle Boom en Scherpenzeel (aantakroute)
Openbaar vervoer: Connexxion lijn 80 stopt in Renswoude en Scherpenzeel
Horeca: in het centrum van Renswoude, restaurant De Hof, restaurant de Holle Boom

Route-impressie

U maakt op deze fietsroute kennis met enkele bekende onderdelen van de Grebbelinie, maar ook minder geijkte aspecten komen aan bod. Liniedijken, voormalige batterijen, forten en werken zijn volop aanwezig. Maar ook het kaalgeslagen landschap, waar in de Tweede Wereldoorlog nog hevig gevochten is en de boerderijen die na de oorlog heropgebouwd zijn. U fietst ten zuiden van de snelweg in de overgangszone van de Vallei naar de Heuvelrug. De Oudenhorsterlaan naar landgoed Lambalgen is een prachtig kronkelend asfaltweggetje, omzoomd door beuken en eiken. U kruist een voormalige spoorbaan en rijdt door een authentiek stukje van de Vallei. Het landschap is hier heel afwisselend: kromme akkers en weilanden met op de achtergrond bosschages. Oude en nieuwe boerderijen staan soms contrastrijk naast elkaar. Op het laatste deel van de route komt u langs een voormalige schans, ‘Werk aan de Engelaar’. U gaat via een bruggetje over de Lunterse Beek en komt uit bij restaurant De Dennen, alwaar het op het terras goed verpozen is. Kasteel Renswoude met z’n Grand Canal is een mooi slot van de fietstocht.uvhk 14-08-2003

 

Disclaimer gebruik van routes:

Voor alle fietstochten of andere opgegeven routes op deze site geldt dat bij ongeval recreatiefheuvelrug.nl niet aansprakelijk kan worden gesteld door het gebruik van deze routebeschrijvingen. (dit geldt voor alle informatie op deze site)