Doornse Gat

(Leersumse straatweg, gemeente Doorn) Oppervlakte: 14 ha.

 

Recreatieve mogelijkheden:Do_dagrecreatie
dagkamperen op tent- caravanweiden, picknicken, wandelen, spelmogelijkheden op speelweiden, zandhelling/speelheuvel en op diverse speeltoestellen. Er zijn parkeerplaatsen, toiletgebouwen en een kiosk aanwezig. Naar de omliggende bossen zijn gemarkeerde wandel- en ruiterroutes uitgezet.

Toegankelijkheid:Do_spelen_2215
dit grote dagrecreatieterrein ligt in een voormalige zandafgraving aan de noordzijde van de weg Doorn-Leersum en is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Er zijn parkeer-plaatsen voor 250 auto’s. 
Voor caravans is het terrein toegankelijk van 1 april tot 31 oktober. 
Het Doornse Gat is met het openbaar vervoer te bereiken met buslijn 50 (Utrecht-Arnhem), halte Camping Bonte Vlucht. 
Het terrein ligt aan de Heuvelrugautoroute. Honden moeten worden aangelijnd.
Zie ook de samenvatting verordening.

 

Utrechtse Baan

(gemeente Leersum) 
Oppervlakte: 1 ha.

Recreatieve mogelijkheden:
bij dit kleine (parkeer)terrein ligt ‘Het Wolvengat’, een grote speelkuil in een oude zandgroeve. Op mooie dagen is een mobiele snackwagen aanwezig. Er is een picknickplaats en in de directe omgeving staat de uitzichttoren “Graftombe van Nellestein.” In de omgeving zijn wandelroutes, fietsroutes en ruiterroutes uitgezet. Utrechtse baan vormt ook de startplaats van één van de vijf terreinfietsroutes op de Utrechtse Heuvelrug. Het terrein maakt deel uit van het Lombokbos, waar loslopende honden zijn toegestaan.
Toegankelijkheid: het terrein is opengesteld voor bezoekers tussen zonsopgang en zonsondergang.Utrechtse baan is bereikbaar via de Heuvelrugautoroute. Zie ook de samenvatting verordening.
Achtergrondinformatie: het Lombokbos grenst aan het Breeveen, een bos- en heidegebied van Stichting Het Utrechtse Landschap. Twee wandelroutes lopen door dit gebied. Alleen aangelijnde honden zijn hier toegestaan.

 

Kwintelooijen

(Oudeveensegrindweg, gemeente Rhenen) 
Oppervlakte: het dagrecreatieterrein Kwintelooijen is 74 ha groot en ligt in de driehoek Rhenen, Veenendaal en Elst.

 

Rhe_kwintlucht_2c

Recreatieve mogelijkheden:
deze voormalige zandafgraving is gedeeltelijk ingericht voor recreatie. Hier vindt de bezoeker o.a. een tent-/caravanweide, een speelweide, toiletgebouw, picknicktafels en parkeerplaatsen. Op mooie dagen is er een mobiele snackwagen aanwezig. Er zijn diverse uitzichtpunten.Vanaf Kwintelooijen kunt u gemarkeerde wandel-, fiets- en ruiterroutes volgen. Voor terreinfietsers is op het terrein een trainingsparcours uitgezet. In het voor de natuur bestemde gedeelte is beperkt recreatie mogelijk, gericht op natuur- en landschapsbeleving.
Op ontdekkingstocht in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
De ontdekkingstocht ´Groene Glooier´ op Kwintelooijen is voor jonge natuurliefhebbers dé manier om het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug te beleven. Op dit natuur- en dagrecreatieterrein in Rhenen kunnen kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 12 jaar allerlei opdrachten uitvoeren en zo op een leuke manier veel leren over planten, bomen en dieren. Ook voor oudere kinderen en volwassenen is Kwintelooijen een goed startpunt om het Nationaal Park te beleven. Vanaf het terrein, waar goede parkeermogelijkheden zijn, kunnen diverse bewegwijzerde wandel,- fiets- en ruiterroutes worden gevolgd.

elst_kwintel_overzichtfDe ´Groene Glooier´ is gemaakt in opdracht van IVN Consulentschap Utrecht. De opdrachten staan in een kleurrijk boekje vol tekeningen, kaarten, ´meetinstrumenten´ en spelletjes. Veel van deze spelen kunnen thuis nog een keer worden gedaan.Een team van 8 kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar hebben de 4 km lange tocht in de praktijk getest. Hun op- en aanmerkingen zijn in de definitieve versie van de ´Groene Glooier´ verwerkt. De tocht kon voor het eerst worden gevolgd op de Open Dag van het Nationaal Park op 18 mei 2002. Deze ´bergrugzak vol plezier´ bleek toen al meteen een succes te zijn!

Het boekje is voor 5 euro (incl. verzendkosten) verkrijgbaar via nputrechtseheuvelrug@ivn.nl.
 
Toegankelijkheid: van zonsopgang tot zonsondergang is het dagrecreatieterrein Kwintelooijen voor publiek opengesteld, honden moeten echter worden aangelijnd. De omliggende bossen en landgoederen zijn eigendom van verschillende grondeigenaren. De meeste bezittingen zijn opengesteld voor wandelaars, maar sommige delen zijn niet toegankelijk, in verband met de privacy van bewoners of vanwege de belangen van de natuur.
Zie ook de samenvatting verordening.

 

Stadssparren

(gemeente Rhenen) 
Oppervlakte: 0,5 ha.

 

Recreatieve mogelijkheden:stadssparren2
Stadssparren is een klein (parkeer)terrein in de gemeentebossen van Rhenen. Leuk voor bijvoorbeeld een picknick of een wandeling in de omgeving. Er is een trimbaan en een startpunt van enkele wandelroutes (oa. richting het dagrecreatieterrein Kwintelooijen).
Toegankelijkheid: vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Honden  moeten worden aangelijnd. 
Zie ook de samenvatting verordening.

 

Passantenhaven

(Veerweg, gemeente Rhenen)

 

Algemeen:Rhe_passantenh
deze haven is in eerste instantie bedoeld als aanleggelegenheid voor passanten en telt ongeveer 30 ligplaatsen. Het is dus geen echte jachthaven. Tegen betaling van het overnachtingtarief is het wel mogelijk om gedurende het gehele seizoen een boot in de haven te leggen. Een watertappunt is aanwezig. Een pachter van het recreatieschap int de liggelden (voor 2002 bedraagt de prijs per strekkende meter boot € 0,50) en oefent controle uit op het gebruik van de haven en het parkeerterrein. De drijvende steigers worden in het winterseizoen op de wal opgeslagen in verband met de hoge waterstanden. 
Zie ook de samenvatting verordening. Druk op het plaatje voor de legenda.

 

De Rode Haan

(Slaperdijk, gemeente Amerongen) 
Oppervlakte: 4,5 ha.

Recreatieve mogelijkheden:
op de Rode Haan zijn een picknickplaats, een dagcamping en een visoever te vinden. Uw hond mag op een deel van het terrein onder uw begeleiding en verantwoordelijkheid loslopen.
Toegankelijkheid: het terrein is te bezoeken van zonsopgang tot zonsondergang. Zie ook de samenvatting verordening.
   
Achtergrondinformatie: het recreatieterrein Rode Haan ligt op een oud verdedigingswerk in de Grebbelinie aan het Valleikanaal. Er zijnenkele zitbanken met uitzicht op de Emminckhuizereng.

de rode haan3de rode haan1

 

Gravenbol

(Rijndijk, Wijk bij Duurstede/Amerongen) 
Oppervlakte: 43 ha.

 

Recreatieve mogelijkheden:Am_WijkbD_Graven_c
Gravenbol is na afloop van een ontzanding ingericht voor oever- en waterrecreatie zoals surfen, picknicken, vissen, zwemmen, wandelen en natuurbeleving. Er zijn aanlegsteigers voor plezierjachten, een surfstrand, speeltoestel, toiletgebouw en parkeerplaatsen op het terrein aanwezig. Het voorste deel van Gravenbol mag door hondenbezitters worden gebruikt voor het laten loslopen en zwemmen van hun huis-
dieren. Op mooie dagen is een mobiele snackwagen op het terrein aanwezig. 
Toegankelijkheid: het recreatieterrein Gravenbol is gelegen in de uiterwaarden (de Waarden van Gravenbol) van een dode arm van de Rijn, nabij de stuw van Amerongen. Het is vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Honden zijn alleen toegestaan op het eerste terreingedeelte, waar een hondenzwemplaats aanwezig is. Op de rest van het terrein zijn honden verboden.
Het visrecht: in de plas is verhuurd aan de Federatie Randmeren, een samenwerkingsverband van een groot aantal hengelsportverenigingen. Deze federatie heeft het visrecht ingebracht in de zogenaamde ´grote vergunning´. Iedereen die lid is van een bij de NVVS aangesloten hengelsportvereniging, kan hierdoor vrij vissen in de plas. Aan vissers die niet lid zijn van een dergelijke vereniging, worden vergunningen uitgegeven. Buiten de plas (dus in de Neder-Rijn, de dode rivierarm en de zwaaikom) mag alleen worden gevist door leden van plaatselijke hengelsportverenigingen. Deze verenigingen geven dag- en weekvergunningen uit aan vissers die niet lid zijn. Op Gravenbol zijn borden geplaatst, waar alle visrechten duidelijk op staan aangegeven. 
Zie ook de samenvatting verordening.

Achtergrondinformatie:
het gebied draagt duidelijke sporen van de zich eeuwenlang verplaatsende rivierbeddingen (in de laatste eeuwen voornamelijk door menselijk toedoen). In de 19e eeuw werd, door het graven van een nieuwe bedding, een zuidelijke meander van de Rijn richting Wijk bij Duurstede afgesneden. Ook werd een stuw aangelegd. Oude rivierbeddingen en voormalige zomerkaden zijn nog goed te herkennen. 
Kenmerkend zijn de sterk fluctuerende waterstanden op Gravenbol. Deze verschillen van 2 meter in de zomer, tot 8,5 meter in de winter en het voorjaar. Het gehele terrein kan dus onder water komen te staan; vrijwel alle recreatieve voorzieningen zijn daarom verplaatsbaar. 
In samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties is rekening gehouden met de natuurwaarden in het gebied. De westpunt is en blijft een belangrijk rust- en broedgebied voor vogels. Natuurontwikkeling staat hier centraal. Dit gebied is beperkt toegankelijk via een wandelpad.

Zwemwatercontrole:
de waterkwaliteit wordt iedere 2 weken getest door de provincie/WMN. 
De laatste bekende gegevens van Gravenbol en ander Utrechts zwemwater vindt u hier: Zwemwaterkwaliteit(?).
uvhk
Uittreksel van de Verordening Ordemaatregelen van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
Het verblijf op een dagrecreatieterrein moet voor iedereen zo plezierig mogelijk zijn. Ook moet schade aan voorzieningen en de natuur worden voorkomen. Daarom zijn er regels vastgesteld; deze staan beschreven in de ‘Verordening Ordemaatregelen’. Toezichthouders van het recreatieschap zijn er om u informatie te geven en te helpen bij problemen. Bij overtreding van de regels kan door hen proces verbaal worden opgemaakt. Toegebrachte schade moet bovendien worden vergoed.

Niet toegestaan is o.a.:
verblijf na zonsondergang (met uitzondering van de passantenhaven in Rhenen, als men in het bezit is van een geldig betalingsbewijs). Kampeermiddelen, motorvoertuigen of andere vervoersmiddelen mogen alleen op de recreatieterreinen aanwezig zijn tussen zonsopgang en zonsondergang;
duiken;
- het aanleggen van vuur en het gebruik van barbecues (met uitzondering van gastoestellen);
- paardrijden (behalve op een ruiterpad);
- het gebruik van geluidsapparatuur, zodanig dat overlast voor anderen ontstaat. Op het Henschotermeer is het gebruik van geluidsapparatuur alleen toegestaan op het terreingedeelte waar dit met borden is aangegeven, mits het geluid daarbuiten niet hoorbaar is; 
- het gebruik van vaartuigen, die door mechanische kracht worden voortbewogen, op het Henschotermeer;
- het gebruik van een surfplank of een zeilboot op het Henschotermeer in de periode van 1 mei tot 1 september;
met een pleziervaartuig sneller te varen dan 6 km/uur in het water van Gravenbol en in de passantenhaven in Rhenen; 
op Gravenbol en in de passantenhaven Rhenen met een pleziervaartuig af te meren buiten de daarvoor bestemde voorzieningen en de aanlegvoorzieningen in de passantenhaven in Rhenen te gebruiken als startplaats voor waterscooters en jetski’s;
 het gebruik maken van de oevers van Gravenbol ten behoeve van de hengelsport, tenzij men lid is van een hengelsportvereniging die genoemd is op de borden op het recreatieterrein. 
Ook bezoekers die in het bezit zijn van een vis- cq. looprechtvergunning  of een dag- of weekvergunning van een van de op de borden vermelde organisaties, mogen op het terrein vissen. het gebruik van radiografisch bestuurde modelvliegtuigen, -boten, -auto’s e.d.

Honden mogen alleen aangelijnd worden meegevoerd. Alleen op de Utrechtse Baan en op een klein gedeelte van Gravenbol en Rode Haan mogen honden ook loslopen. Op het Henschotermeer en op een groot gedeelte van Gravenbol zijn geen honden toegestaan. Voor bepaalde rassen geldt in alle omstandigheden de verplichting van kort aanlijnen en muilkorven. 
Kampeermiddelen mogen alleen op de daarvoor aangewezen terreingedeelten worden geplaatst.
Het dagelijks bestuur van het recreatieschap kan onder bepaalde voorwaarden vergunningen of ontheffingen verlenen van de artikelen die in de verordening worden genoemd. Alle vergunningen en ontheffingen worden schriftelijk verleend. 
De complete Verordening Ordemaatregelen van het recreatieschap kan bij het hoofdkantoor worden opgevraagd (Kanaalweg 95 b, 3533 HH in Utrecht, tel. (030) 297 40 03).