Leersumse veld_64c

Het dorple_kerk_centr

Het dorp bestaat sinds het begin van de veertiende eeuw. Het is eeuwenlang een dorp van eenvoudige schapenfokkers gebleven.  De schapen van steen en metaal op de rotonde midden in het dorp herinneren aan dit verleden. De hervormde kerk van Leersum is omstreeks 1300 gebouwd, in de negentiende  eeuw is er een groot deel bijgebouwd. Alleen het koor en het schip stammen nog uit de tijd rond 1300. De wijnhandel King William is gevestigd in de  voormalige zeventiende eeuwse herberg King William. De herberg diende ook als  rechthuis.
Leersum heeft sinds enkele jaren een plezierig winkelcentrum, waar de meeste winkels geconcentreerd zijn. Het dorp dankt momenteel zijn voornaamste bekendheid aan het jaarlijks terugkerende bloemencorso.

Broekhuizenle_broekh

Buitenplaats Broekhuizen ligt dateert uit 1794. Het is een neoclassistisch gebouw dat in 1819 uitgebreid werd. Het grote omringende park dateert uit omstreeks 1800. Het park is vrij toegankelijk voor wandelaars.

Zuylensteinle_zuylenst

Het landgoed heeft een lang verleden. Het was eens een kasteel dat begon als ridderhofstede. Het kasteel is in 1945 gebombardeerd en na de oorlog afgebroken. Alleen het oorspronkelijke poortgebouw staat er nog. Op de plaats van de ridderhofstede staat nu een nieuw huis. De unieke renaissancetuin is wel bewaard gebleven. Het landgoed rondom het huis is vrij toegankelijk voor wandelaars.

le_donderbNellestDonderberg

Op de Donderberg heeft de familie van Nellesteyn, die op Broekhuizen woonde, een mausoleum laten bouwen in. De ontwerper liet zich inspireren door mausolea uit de oudheid.
Het gebouw ligt dusdanig dat het tevens als uitkijktoren dient. In de omgeving kan de bezoeker ook nog  de Uilentoren en de Peperbus bezoeken. De uilentoren is  een uitkijktoren aan de rand van het bos en de Peperbus  is een ijskelder uit het begin van de twintigste eeuw.