elst_kwintel_overzichtf

Het Dorp

Aan de oever van de Rijn ligt het dorpje Elst. Het is verdeeld onder de gemeentes Amerongen en Rhenen. In Elst leefde men vroeger van de tabaksteelt. Rond het dorp en langs de rijksstraatweg zijn diverse tabaksschuren te vinden.

Ned. Herv. Kerk

De kerk aan de Rijksstraatweg in Elst is bijna 200 jaar oud. Het is een Rijksmonument. De kap van de kerk is op dezelfde manier gebouwd als de kappen van de tabaksschuren in de omgeving. Binnen in de kerk is een booggewelf te zien met schitterende beschilderingen en een oud pijporgel dat rond 1865 is aangeschaft.

Aardkundig monumentelst_plantagew3

Het sneeuwsmeltwaterdal op de Plantage Willem III is een aardkundig monument. Het stamt uit de laatste ijstijd 80.000 tot 10.000 jaar geleden. Hoewel het landijs in de laatste ijstijd niet in Nederland kwam, was het wel erg koud. Er viel enorm veel sneeuw. In het voorjaar kwamen de temperaturen iets boven het vriespunt en ontdooiden de sneeuw en de bovengrond. De ondergrond bleef wel bevroren, waardoor het smeltwater niet diep weg kon zakken. Het afstromende smeltwater vormde beekjes die uitgroeiden tot sneeuwsmeltwaterdalen. Op de Plantage Willem III zijn twee sneeuwsmeltwaterdalen. De meest westelijke is het duidelijkst en uitgeroepen tot aardkundig monument.

Korenmolenelst_paarden

De oude korenmolen in Elst is helaas buiten werking, maar wel de moeite van een kijkje waard.