Klooster+beeld1

Het dorp

De twee dorpen Driebergen en Rijsenburg zijn in 1931 samengegaan. Ondanks dat Rijssenburg met de jaren helemaal opgegaan is in Driebergen is de eigen identiteit bewaard gebleven. Voor het in Nederland unieke kerkplein van Rijsenburg is een beschermd dorpsgezicht ingesteld. Ambachtsheer Oosthuyse gaf in 1809 opdracht tot de bouw van de sierlijke Rooms-Katholieke kerk St. Petrus op het kerkplein. De arbeiderswoningen in Empirestijl geven het plein mede haar mooie aangezicht.

SterkenburgKasteel_Sterkenburg

Na de aanleg van de Langbroekerwetering in 1126 zijn er langs de wetering vele ridderhofsteden gesticht. Dit waren boerenhofsteden versterkt met een toren en omringd door een gracht, die zich ontwikkelden tot kasteel.
 Kasteel Sterkenburg uit de dertiende eeuw is het oudste gebouw in de gemeente. Het kasteel, het voormalig rechthuis, omliggendewoningen en de duiventoren zijn Rijksmonumenten.