De aan de plantage grenzende Remmerdense Heide bestaat voornamelijk uit struikheide met plaatselijk vliegdennen en struweel. Daarnaast wordt het zeldzame klein warkruid aangetroffen en biedt de heide leefruimte aan een grote populatie zandhagedissen. Vanaf het hoogste punt van de Remmerdense Heide is het dal van de Nederrijn te zien. In de bospercelen van de Remmerdense Heide streeft Het Utrechts Landschap naar natuurlijk bos met inheemse soorten als vuilboom, krentenboompje, lijsterbes, inlandse eik en grove den.

 

El_RemH_Ka

Bereikbaarheid

Hoofdingang: Rijksstraatweg, Elst (bij manege ‘Stal de Kroon’)
Halte zwijnsbergen, Elst.