El_PlantW_boom2Op de warme zuidhelling van de Heuvelrug werd in 1853 door de familie Ruys tabaksplantage Plantage Willem III gesticht. Het landschap aan de voet van de Heuvelrug bij Elst werd in die tijd bepaald door de tabaksteelt en de daarbij behorende tabaksschuren. Aan het begin van de 20ste eeuw was de tabaksteelt over haar hoogtepunt. In 1902 kwam de Plantage in handen van ‘N.V. Cultuurmaatschappij Remmerden’, waarna de tabaksteelt naar de achtergrond verdween. Na ongeveer 60 jaar is de onderneming overgedaan aan het gewasveredelingsbedrijf Cebeco en sinds mei 1995 is de Plantage Willem III in handen van Het Utrechts Landschap.
El_PlantW_veld3Om de door landbouwkundig gebruik in de bodem opgehoopte voedingsstoffen af te voeren is gedurende enkele jaren op een groot deel van het terrein graan geteeld. De van nature hier voorkomende arme bodem met de bijbehorende vegetatie is daardoor teruggekeerd. Begrazing met paarden en runderen (koniks en galloways) zorgt voor het ontstaan van een halfopen landschap. Een mozaïek van graslandflora en akkerkruiden, met op diverse plaatsen een verjonging van berk, grove den en eik, is reeds het resultaat. De gevarieerde begroeiing is van grote betekenis voor vlinders, krekels, muizen, reeën en vogelsoorten zoals de roodborsttapuit, gekraagde roodstaart en boomleeuwerik. De oude tabaksschuur herinnert nog aan de tijd dat hier tabak werd geteeld.

El_PlantW_paard4

 

El_PlantW_Ka
Bereikbaarheid

Hoofdingang: Rijksstraatweg, Elst (bij manege ‘Stal de Kroon’)
Halte zwijnsbergen, Elst.