Rhe_PalmW_1
– (Stads)uiterwaard

De Palmerswaard is een uiterwaard langs de Nederrijn vlakbij Rhenen die grenst aan de Utrechtse Heuvelrug. De overgang tussen hoog en laag wordt gevormd door een steilrand die tot 10 meter hoog is, met woningen langs de Utrechtse Straatweg. De Palmerswaard wordt in het zuiden begrensd door de Nederrijn, in het noorden door de bebouwing van de Utrechtse Straatweg en ten oosten door de Veerweg. Lange tijd waren er plannen om in de Palmerswaard een jachthaven aan te leggen. Deze plannen zijn gelukkig niet doorgegaan en in 2001 heeft Het Utrechts Landschap het gebied verworven. Een gedeelte van de Palmerswaard is in 1992 en 1999 uitgegraven ten behoeve van kleiwinning waardoor enkele plassen zijn ontstaan. Het gebied bezit een grote landschappelijke afwisseling: wilgenstruwelen, riviermoeras, plassen, riet en ruigte. Door de ligging van de Palmerswaard tegen Rhenen aan, kan deze ‘stadsuiterwaard’ een bijzondere betekenis krijgen als wandelgebied voor de bewoners van de stad.Het zicht op de oude kern van Rhenen vanuit de uiterwaard is zeer fraai.

– Planten en vogels

In het overgangsgebied (=de steilrand) van de Heuvelrug naar de lager gelegen Palmerswaard groeien bijzondere planten als pijpbloem, hopwarkruid en groot warkruid. Aan de voet van de steilrand komt schoon grondwater (=kwel) afkomstig van de Heuvelrug aan de oppervlakte. Door daling van het grondwaterpeil op de Heuvelrug is deze kwelstroom de laatste decennia verminderd. De natuur heeft in de Palmerswaard jarenlang haar gang kunnen gaan met als resultaat een enorme planten- en vogelrijkdom. Zo zijn er 261 plantensoorten gevonden en komen er zeldzame vogelsoorten voor zoals blauwborst, kwartelkoning, buidelmees, oeverzwaluw en ijsvogel. Deze twee laatste soorten broeden in de steile oevers van de in 1999 gegraven kleiputten.

– Schakel in een groter geheel!

De Palmerswaard is een onderdeel van project Noordoever Nederrijn en vormt een essentiële ecologische schakel tussen de Blauwe Kamer en de uiterwaarden bij Elst en Amerongen. Bovendien liggen er mogelijkheden om de ecologische verbindingen tussen de uiterwaarden en de Heuvelrug te herstellen. Het toekomstige beheer van de Palmerswaard is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Zo moet onder andere bekeken worden of er grote grazers (paarden en/of runderen) ingezet worden. Wel staat vast dat aan de natuur alle ruimte wordt gegeven om zichzelf verder te ontwikkelen.

 

Rhe_PalmW_Ka

Bereikbaarheid

Ingang: Rijksstraatweg, Rhenen.