Rhe_LaarsB_63c
– Graften

De Laarsenberg ligt in Rhenen ten noorden van de provinciale weg N225. De Laarsenberg is een bij velen onbekend gebied. Toch is het zeer de moeite waard: afwisselend loof- en naaldbos, een aantal eikenhakhoutbosjes, mooie graanakkers en graften op de voormalige enggronden van Rhenen. Eng- of enkgronden zijn gemeenschappelijke landbouwgronden (in dit geval van de inwoners van Rhenen). Omdat deze enggronden waren aangelegd op tamelijk steile hellingen, trad erosie op en spoelde bij flinke regenval de vruchtbare grond naar beneden. Al in de Middeleeuwen werden tegenmaatregelen genomen: men plantte dwars op de hellingen stroken gras aan met een dichte haagbeplanting en een enkele boom. Deze stroken verhinderden de wegspoeling van bodemmateriaal. Doordat aan de onderzijde van de stroken wel aarde wegspoelde, ontstonden terrassen die van elkaar werden gescheiden door een steilrand: een zogeheten graft. Op de akkergronden staat behoud en herstel van het oude cultuurgebruik voorop. De graften worden waar mogelijk hersteld. Op de akkers teelt Het Landschap op ecologische wijze graan met ruimte voor akkeronkruiden zoals klaproos, korensla en korenbloem. Een deel van de akkers is nog verpacht, maar steeds meer stukjes komen in beheer van Het Utrechts Landschap.

 

– ‘Laer’Rhe_LaarsB

De middeleeuwse betekenis van het woord ‘laar’ of ‘laer’ luidt: open veld of onbebouwd land. Deze betekenis zou heel goed kunnen samenhangen met het feit dat de Laarsenberg vroeger onbebost was. Tot ver in de 19de eeuw waren de hellingen nog hoofdzakelijk begroeid met hei. Inmiddels is een groot deel van de Laarsenberg begroeid met bos. In dit bos probeert Het Utrechts Landschap ter vergroting van de natuurwaarden meer variatie te brengen in leeftijd. Verder mogen dode bomen blijven liggen of staan en wordt het aandeel inheemse struiken en loofbomen (zoals lijsterbes, berk en eik) geleidelijk vergroot. De Laarsenberg is rijk aan dieren, onder andere bunzing, marter, bosuil, vleermuis, boomvalk en hazelworm.

 

Recreatieve voorzieningen

Honden losloopgebied.
Door het gebied is een 5 kilometer lange route uitgezet. Deze route wordt beschreven in het wandelboekje ‘Hoog over de Heuvelrug’ dat verkrijgbaar is in de informatiecentra van Het Utrechts Landschap.
Graften nabij Achterberg, akkercomplexen.

 

Rhe_LaarsB_Ka

Bereikbaarheid

Ingang: Erebegraafplaats, Grebbeberg, Rhenen.
Halte Militaire begraafplaats, Rhenen.