Rhe_greb_6015c
–   Vijftig meter hoge top

De Grebbeberg bij Rhenen vormt het abrupte einde van de Utrechtse Heuvelrug. Een hoogte van ruim 50 meter resulteert in een zeer spectaculair uitzicht over de Blauwe Kamer, de Nederrijn en de Betuwe. Het bos op de Grebbeberg bestaat voornamelijk uit eiken (voormalig eikenhakhout). Op de bosbodem zijn typische bosplanten als salomonszegel, vingerhoedskruid, adelaarsvaren en dalkruid te vinden. In de bosrand op de grens van berg naar rivier (het zogeheten Onderlangs) groeien zeldzame planten als pijpbloem en tripmadam.

–   Restanten uit het verleden

Vanwege zijn hoogte en strategische ligging is de Grebbeberg al vanaf de oudheid zeer in trek geweest als plaats om te wonen, om verdedigingswerken aan te leggen en misschien zelfs om te offeren. Een tastbaar bewijs van deze vroegste menselijke aanwezigheid op de Heuvelrug is de zogeheten ringwal(burcht). Deze aarden wal is een bijzonder monument uit het verleden. Om het unieke monument zichtbaarder te maken en te komen tot een inrichtingsplan dat recht doet aan het historische belang en de authenticiteit van het aardwerk, zijn in 2001 opgravingswerkzaamheden verricht om de ontstaansgeschiedenis van het mysterieuze monument te ontsluieren. Daaruit is gebleken dat de oorsprong van het aardfort rond 2000 voor Christus moet worden gezocht! Na die tijd is de ringwal waarschijnlijk nog meerdere malen opnieuw in gebruik genomen. Hierdoor was het lange tijd onduidelijk uit welke tijd het monument stamde. De ringwal is vrij toegankelijk voor wandelaars. Het informatiebord bij de entree geeft de bezoeker inzicht in de geschiedenis van de omwalling. Binnen de omwalling bevindt zich de Koningstafel. Hier liet koning Frederik V van de Palts (na een nederlaag bij Bohemen naar Nederland gevlucht) in de 17de eeuw in de open lucht jagersfestijnen aanrichten. Ook in de 20ste eeuw schreef de Grebbeberg geschiedenis, toen in mei 1940 zwaar gevochten werd tussen de Nederlandse verdedigers en de Duitse invallers. Sommige bomen dragen in hun bast nog altijd de sporen van kogel- en of granaatinslagen uit die tijd!

–   Van laag naar hoog

In 2001 is de Grebbeberg verbonden met de Blauwe Kamer. De aaneensluiting van het stuwwalbos aan rivieroeverrreservaat de Blauwe Kamer is van essentieel belang voor de ontwikkeling van beide gebieden. Van nature zijn grote hoefdieren, zoals runderen en paarden, maar ook edelherten, geneigd om in de lage, voedselrijke uiterwaarden hun voedsel te zoeken. Tijdens hoog water zoeken ze echter de veilige, hoger gelegen, beschutte bossen op de stuwwallen op. Door het aaneenschakelen van beide gebieden wordt aan de koniks en galloways uit de Blauwe Kamer hiertoe de mogelijkheid geboden.

Op de Grebbeberg liggen de ringwalburcht en de Koningstafel. Beide zijn toegankelijk voor wandelaars.

Over de Grebbeberg is een wandelroute uitgezet van 5 kilometer. Deze wandelroute wordt beschreven in het wandelboekje ‘Over de top’ dat verkrijgbaar is in het bezoekerscentrum van de Blauwe Kamer.

Honden niet toegestaan.

 

Rhe_grebbeb

Bereikbaarheid


Ingang Grebbeberg: Erebegraafplaats, Grebbeberg, Rhenen.
Halte Militaire begraafplaats.