– Plaggen en natmaken!le_veld

Breeveen bij Leersum bezit één van de mooiste heideterreinen van de provincie Utrecht. Wie vanaf de parkeerplaats aan de Utrechtse Baan het bos ingaat, ziet vroeg of laat de begroeiing wijken en overgaan in een vlakte met voornamelijk struikheide. In het bloeiseizoen (augustus/september) gonst het hier van de insecten. Maar ook in andere tijden van het jaar is Breeveen zeer de moeite waard. Zo leeft er een populatie zand- en levendbarende hagedissen, groeien er het warkruid en de vleesetende zonnedauw en is de schorre roep van de raaf wel eens te horen.
le_laantjeOok zeldzame vogels als boomleeuwerik en roodborsttapuit voelen zich thuis in het open terrein. Om vergrassing en dichtgroeien van de heide te voorkomen, vindt begrazing met runderen plaats. Deze dieren, die ook op het aangrenzende Leersumse Veld (Staatsbosbeheer) grazen, eten gras en jonge bomen zodat de heide open blijft. Ook worden regelmatig (kleine) delen van de hei geplagd. Daarbij wordt de toplaag van de bodem met de daarin aanwezige voedingsstoffen verwijderd waardoor jonge heidestruikjes weer een kans krijgen. le_uiletoornVroeger was Breeveen veel vochtiger dan het nu is. Het grondwaterpeil is echter gezakt met als gevolg dat vochtminnende plantensoorten zoals klokjesgentiaan en beenbreek, zijn verdwenen. Ook dopheide is minder algemeen dan vroeger, maar komt op sommige plaatsen op Breeveen nog in redelijke hoeveelheden voor.

– Grafheuvelsle_donderbNellest

Op het aangrenzende Leersumse Veld ligt een aantal plassen waar zeldzame watervogels als dodaars en geoorde fuut leven. Ondanks de nabijheid van de plassen op het Leersumse Veld is water op Breeveen schaars, zeker nu de grondwaterstand de laatste tientallen jaren zo gedaald is. Daarom heeft Het Utrechts Landschap op Breeveen een poel gegraven waar dieren als vossen en reeën regelmatig komen drinken. Behalve uit hei bestaat Breeveen ook uit (voormalig productie)bos. Opvallend is een lint van eikenbomen dat dwars door het naaldbos loopt. Langs deze eikenwallen werden vroeger de schapen van en naar de schapenkooi gedreven, vandaar ook de naam schapendrift. Verder bevinden zich op Breeveen enkele opvallend grote, prehistorische grafheuvels en zijn op de heide nog sporen van oude loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog te vinden.

 

le_BreeV_Ka

Bereikbaarheid

Ingang: Utrechtse Baan, Leersum.
Halte Lomboklaan, Leersum (ca. 15 minuten lopen). halte Donderberg, Leersum (ca. 20 minuten lopen).