Rhe_BlauK_01

– Dynamische natuur

De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat langs de Nederrijn en vormt een onderdeel van project Noordoever Nederrijn. Klik hier voor het project Noordoever Nederrijn. In 1992 is een deel van de zomerdijk afgegraven met als gevolg dat de Blauwe Kamer regelmatig overstroomt. Deze toegenomen ‘rivierdynamiek’ geeft het landschap vorm en heeft grote invloed op de vegetatie. Er ontstaan bloemrijke graslanden met soorten als kruisdistel en kattedoorn, er ontwikkelen zich moerassen en op diverse plaatsen groeit inmiddels wilgenbos (ooibos). Het rivieroeverreservaat is een uitstekend leefgebied voor vogels als visarend, ijsvogel, kwartelkoning, aalscholver en vele soorten steltlopers en ganzen. In de strangen en geulen wemelt het van de vissen. Ook zijn runderen (galloways) en paarden (koniks) ingezet die met hun begrazing het landschap mede bepalen.

 

Rhe_SteenFab2_63c

– Steenfabriek

Temidden van deze nieuwe riviernatuur staan de restanten van de steenfabriek ‘De Blauwe Kamer’. Vanaf circa 1900 tot 1975 werden hier wekelijks maximaal 500.000 stenen in de zogeheten ringoven gebakken. Door de veranderde productiewijze is sterke schaalvergroting opgetreden en is deze fabriek, net als de meeste steenfabrieken langs de rivier, gesloten. De ringoven, de helft van de vroeger 65 meter hoge schoorsteen en de ruïnes van de machinekamer en het pomphuis vertellen iets over het verleden van deze eens bedrijvige plek. Vandaag de dag worden de ruïnes gebruikt door grootoorvleermuizen en wilde bijen maar ook door de koniks, die daar op warme dagen verkoeling zoeken.

– Van laag naar hoog

De aangrenzende Grebbeberg (de zuidoostelijkste punt van de Utrechtse Heuvelrug) is in 2001 verbonden met de Blauwe Kamer. De toevoeging van dit 60 hectare grote stuwwalbos aan de Blauwe Kamer is van essentieel belang voor de ontwikkeling van beide gebieden. Van nature zijn grote hoefdieren, zoals runderen en paarden, maar ook edelherten, geneigd om in de lage, voedselrijke uiterwaarden hun voedsel te zoeken. Tijdens hoog water zoeken ze echter de veilige, hoger gelegen, beschutte bossen op de stuwwallen op. Door het aaneenschakelen van beide gebieden wordt aan de koniks en galloways hiertoe de mogelijkheid geboden.

 

Rhe_BlauK_Ka

 

Bereikbaarheid
Ingang Blauwe Kamer: Blauwe Kamer 14, Wageningen.
Halte Grebbesluis (20 minuten lopen).