Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

De Kaapse Bossen zijn sinds oktober 2003 onderdeel van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en heten sindsdien ook zo. Het gebied bestaat uit bos, heide en schraal grasland. In het oosten ligt landgoed De Ruiterberg, een buitenplaats uit het begin van de twintigste eeuw met landhuis, geometrische tuin en poortgebouw. De Kaapse Bossen vormen samen met eigendommen van particuliere eigenaren en andere natuurbeschermingsorganisaties Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 

 

Vogel- en plantenweelde

Het bos kent verschillende bostypen: eikenhakhout, fijnsparbosjes, waar vuurgoudhaantje en appelvink broeden. In de oude, open grove dennenbossen zitten veel kuifmezen en zwarte mezen. De rijkste ondergroei is te vinden onder de oude loofbossen in het zuidwesten; hier groeien lelietje-van-dalen, veelbloemige salomonszegel en grote wolfsklauw. Holenbroeders als de boomklever, kleine bonte specht en holenduif vinden een plek in de oude beukenlanen. Ook de baardvleermuis en grootoorvleermuis wonen in de oude holle bomen.

 

Heide

In het westen van de Kaapse Bossen groeit heide. Hier groeien specifieke plantensoorten als dwergviltkruid, gaspeldoorn en klein warkruid.

 

Landgoed De Ruiterberg

Landgoed De Ruiterberg is interessant vanwege de vele bijzondere naaldbomen, die zowel in de lanen als in de geometrische terrassentuin rond het landhuis staan. In sommige lanen staan ook veel rododendrons. De ingang van het landgoed wordt gevormd door een poortgebouw dat bestaat uit twee huizen met daartussen een toren en een poortkamer. Het is een goed voorbeeld van de architectuur van de Delftse school.
NM